La lluita continua des d’abaix

La Joventut Socialista del Maresme volem ser la veu dels i les joves de la comarca assumint un paper capdavanter en la política de joventut al Maresme.

Som conscients que els Ajuntaments constitueixen l’Administració Pública més propera als ciutadans i, per tant, és clau la importància que tenen a l’hora de impulsar i implementar polítiques que afectin directament a la vida diària dels i les joves del Maresme.
Si haguéssim de destacar els dos principals problemes que afecten a la joventut, també a la nostra comarca, aquests serien sense dubte la precarietat laboral a la que ens enfrontem els joves quan ens introduïm al mercat laboral i la enorme dificultat que suposa poder emancipar-se d’una manera efectiva.

Des de les Joventuts Socialistes del Maresme denunciem els abusos amb els anomenats “falsos becaris” i “falsos autònoms” i altres pràctiques empresarials que suposen una pèrdua de drets laborals constants vers els joves. Proposem per part de les administracions locals la implementació de polítiques de suport a la empreneduria i l’aplicació d’incentius fiscals a empreses i indústries que s’instal·lin al territori amb el compromís de crear llocs de treball de qualitat.
D’altra banda, donarem suport a les polítiques d’estímul de la formació profesional encaminades a la generació d’ocupació mitjançant creació i al manteniment de lligams entre empreses i centres formatius de la comarca.

Veiem amb preocupació l’actual situació del mercat de lloguer que, unit amb la precarietat laboral prèviament esmentada, fa molt difícil que els joves tinguem la oportunitat per emancipar-nos i poder construir un projecte de futur.
Per poder posar solució a aquest problema de gran envergadura, des de les Joventuts Socialistes del Maresme proposem una doble línea d’actuació: per un costat, la d’incentivar polítiques encaminades a afavorir l’entrada d’habitatge buit al mercat de lloger; i, d’altra banda, la de reforçar els ajuts públics a l’habitatge per a joves.
Una altra de les nostres principals preocupacions és la connexió entre les diferents ciutats de la comarca amb Barcelona donat que molts dels i les joves del Maresme utilitzen a diari les diferents modalitats de transport públic.
Per aquest motiu, des de les Joventuts Socialistes del Maresme instem als Ajuntaments a actuar davant de les deficiències en el servei d’algunes línes d’autobús interurbà que uneixen la nostra comarca amb Barcelona i a promoure la reordenament de les zones tarifàries de transport interurbà, especialment perjudicials per als ciutadans de la comarca.
Pel que fa al transport urbà dins de les principals ciutats, proposem la creació d’un títol específic per a joves.
Les Joventuts Socialistes del Maresme ens declarem feministes i apostem per l’educació i l’establiment de polítiques i protocols públics com a mitjans més eficaços contra les actututs masclistes i/o homòfobes.

Per tot això, proposem les següents mesures de cara a les eleccions municipals del 26 de Maig de 2019 dividides en sis blocs temàtics:

1. OCUPACIÓ
– Implementar ajudes a la formació orientades a les necessitats del mercat laboral.
– Creació de convenis amb empreses del municipi que duguin a un programa de pràctiques laborals amb aquests alumnes.
– Estímuls fiscals a través de tributs i taxes municipals cap a les noves indústries que s’instal·lin als polígons industrials de la ciutat, generin nova ocupació i es comprometin a una permanència mínima de 20 anys.

2. HABITATGE I EMANCIPACIÓ
– Impulsar la creació de convenis amb les entitats financeres i altres grans tenidors d’habitatge buit que permetin la cessió dels immobles a l’administració local per a la creació d’una borsa de lloguer social per a joves.
– Afavorir mesures fiscals com la rebaixa de l’IBI o altres taxes municipals a petits propietaris (màxim tres immobles en propietat per nucli familiar) d’habitatge buit per a la seva entrada al mercat de lloguer.
– Reforçar les actuals ajudes al lloguer per a joves.
– Creació de noves ajudes per a l’emancipació dels joves per part de
l’Administració local.

3. MOBILITAT
– Creació d’un títol fe transport públic municipal (bus) específic per a joves.
– Promoure el reordenament de les zones de transport interurbà, especialmente pel que fa al pas de Mataró a zona tarifària dos, i la reducció d’una zona per tots els municipis de la R1 més al nord de Mataró

4. FEMINISME I LGTBI+
– Creació d’un protocol per establir el circuit d’actuació davant de possibles
situacions de risc en l’oci nocturn i en altres esdeveniments multitudinaris als que apliqui el punt lila.
– Fomentar literatura i material audiovisual no heteronormativista a les escoles bressol i als casals de joves de propietat municipal.
– Promoure protocols d’actuació contra possibles agressions homòfobes.
– Dur a terme activitats i polítiques de sensibilització a través d’entitats del
municipi relatives a LGTBI+

5. CULTURA I LLEURE
– Ajudar a les associacions municipals que generen alternatives d’oci amb
equipaments, espais i publicitat.
– Fomentar espais autogestionats per a joves amb la finalitat de generar oci
alternatiu.
– Incrementar places públiques d’escola bressol.
– Publicitar les activitats que fa l’administració local per a joves, tant nocturnes
com diürnes.

6. DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I TRANSPARÈNCIA
– Promoure processos de participació de democràcia deliberativa per implicar als joves en la presa de decisions relatives a les polítiques juvenils.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here